Trang web của Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Sông Cầu đang trong quá trình thiết kế, chỉnh sửa và hoàn thiện. Do đó, các tin, bài, hình ảnh chỉ mang tính minh họa.