Tham gia hội diễn văn nghệ công chức, viên chức lao động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang lần thứ III.

 Hội diễn thu hút hơn 900 diễn viên là cán bộ công đoàn cơ sở, CNVCLĐ điển hình, hạt nhân văn hoá, văn nghệ quần chúng đến từ 23 LĐLĐ huyện, TP, công đoàn ngành và công đoàn cơ sở. 

Với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, tôn vinh truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, 114 tiết mục ca múa nhạc tổng hợp đặc sắc đã mang đến hội diễn không khí vui tươi, phấn khởi. Phần thi của các đơn vị cơ bản được dàn dựng công phu, giàu sáng tạo. Hội diễn là hoạt động văn hoá, nghệ thuật rộng rãi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hoá trong CNVCLĐ.